top of page
Basisveiligheid en vertrouwen zijn noodzakelijk om te kunnen ontwikkelen.
Daarom werk ik graag in de vertrouwde omgeving van de client.
Het startpunt van mijn begeleiding zijn de eigen ervaringen van mijn client. Vanuit alledaagse situaties een vertaling maken naar de eigenheid van de client.
Algemeenheden halen uit specifieke situaties en die op deze manier proberen te veralgemeniseren.

Werkwijze

 

Het maakt niet uit welke diagnose iemand heeft, ik zie een diagnose als een hulpmiddel.

Belangrijker is het om te kijken wie er tegenover je zit.

Welke dromen, wensen en doelen heeft iemand. Wat voor uitdagingen ervaart iemand om dit te bereiken.

Ik help mensen daar inzicht in te krijgen.

Hoe beïnvloeden de kwaliteiten en uitdagingen je in je dagelijks leven.

Hoe kun je je kwaliteiten gebruiken.

Welke hulpmiddelen heb je nodig om je doelen te bereiken.

Veiligheid

Ieder mens heeft kwaliteiten.
Het is de kunst om je kwaliteiten te onderkennen en je uitdagingen te onderkennen.
 
Vervolgens bekijken hoe iemand de kwaliteiten in kan zetten om moeilijkheden te overwinnen en waar hulp bij nodig is.  
De diagnose is niet het uitgangspunt maar wel een hulpmiddel om inzicht te geven in de manier waarop de autisme spectrum stoornis invloeg heeft op het dagelijks leven. 
Samen kijken welke hulpmiddelen iemand nodig heeft om goed te kunnen functioneren en dromen en doelen te kunnen bereiken. 
Zorgen dat iemand zo zelfstandig mogelijk wordt en blijft. 

Toolkit

Kwaliteiten

bottom of page