top of page

1

Intake gesprek

In een eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Er wordt een verslag gemaakt over de achtergrond en van de doelen die bereikt willen worden. Aan de hand hiervan wordt een eerste plan geschreven.

2

Begeleidingsplan

 Het kind en de ouders formuleren zelf de doelen op een SMART manier (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Het is belangrijk dat de doelen haalbaar zijn, dat er een actie inzit waarvan bekeken kan worden of het gehaald is.​ Door te kijken naar de leefgebieden die belangrijk zijn worden concrete doelen beschreven en wordt er een plan aan gekoppeld. 

3

Gedurende gemiddeld 6 weken wordt er aan de doelen gewerkt. In het plan is beschreven hoe vaak, hoe lang en op welke tijden de begeleiding plaatsvindt. Na ieder contact moment wordt in een digitaal dossier bijgehouden wat de ontwikkelingen zijn. Client en ouders hebben ook toegang tot dit dossier.​

De begeleiding

Evaluatie

4

Na de eerste 6 weken wordt bekeken hoe de doelen bereikt zijn en of ze realistisch waren. Er wordt bekeken of er nieuwe doelen gemaakt moeten worden. De doelen worden verwerkt in het nieuwe persoonlijk plan. De doelen worden in eerste instantie geëvalueerd met het kind en vervolgens met de ouders.

1. Doelen stellen

2. Aan doelen werken​​

3.Evalueren

Proces

lees meer

DE STAPPEN
bottom of page